Naše zastúpenie vo svete

Skupina Bel pôsobí na medzinárodnom trhu od roku 1929, kedy bola založená prvá dcérska spoločnosť mimo územia Francúzska. Dnes skupina Bel prevádzkuje obchodné zastúpenie v 40 krajinách a 32 výrobných závodov na piatich kontinentoch. Výrobky spoločnosti nájdete na trhoch vo viac ako 120 krajinách po celom svete.

Webové stránky našich dcérskych spoločností

Webové stránky našich dcérskych spoločností